Informace o nás

Psí detektiv je tu především proto, aby Vám pomohl nalézt Vašeho zatoulaného mazlíčka. Ale abychom se nenudili, vymýšlíme stále nové aktivity, které byste mohli ocenit. Jedním z posledních nápadů bylo zprovoznění e-shopu, kde budete moct sehnat nejrůznější produkty především od českých výrobců!!!

Všeobecné obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Provozovatel internetového obchodu https://eshop-psi-detektiv.webnode.cz/:

Navimedia s.r.o., se sídlem Hnězdenská 767/4c, Praha 8, 181 00
IČ: 01863053, email: info@psidetektiv.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 212700.

2. Pojmy

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí pojmy:

Zprostředkovatel – společnost Navimedia s.r.o.

Zákazník – fyzická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti
Prodejce – fyzická nebo právnická osoba, která prodává své zboží Zákazníkovi prostřednictvím https://eshop-psi-detektiv.webnode.cz/
Všeobecné obchodní podmínky – tyto všeobecné obchodní podmínky
Obchodní podmínky prodejce – obchodní podmínky Prodejců, které jsou k nalezení na

  1. www.elektro-obojky.cz
  2. www.hilarem.cz
  3. www.cerino.cz

Zboží – věci movité, které jsou předmětem prodeje dle těchto Všeobecných obchodních podmínek
Objednávka zboží – Zákazníkem vybrané požadované zboží, ke kterému je řádně vyplněný objednávkový formulář. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.
Odeslání objednávky – volní akt Zákazníka směřující k uskutečnění kupní smlouvy, který v sobě zahrnuje souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami Zprostředkovatele, souhlas s Obchodními podmínkami Prodejce a souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění zákona o ochraně osobních údajů.

3. Objednávka zboží

Objednávka zboží probíhá prostřednictvím internetového obchodu na https://eshop-psi-detektiv.webnode.cz/ mezi Zákazníkem a Prodejcem, Zprostředkovatel pouze zprostředkovává uzavření kupní smlouvy mezi těmito subjekty tak, že umožní Zákazníkovi prostřednictvím stránek https://eshop-psi-detektiv.webnode.cz/ vytvořit Objednávku zboží, a tu následně Odeslat Prodejci. Odesláním Objednávky vybraného zboží Zákazník potvrzuje závaznost své Objednávky, vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami Zprostředkovatele a zároveň vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami Prodejce. Taktéž Zákazník odesláním Objednávky potvrzuje svou způsobilost k právním úkonům. Odeslaná Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy Zákazníka s Prodejcem.

Zákazník odesláním Objednávky potvrzuje, že je konečným spotřebitelem Zboží, a bere na vědomí, že není oprávněn nabízet ani prodávat Zboží třetím osobám.

4. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany Zákazníka probíhá dle Obchodních podmínek Prodejce.

5. Dodání zboží

Dodání zboží plně obstarává Prodejce.

6. Ochrana osobních údajů Zákazníka

Ochrana osobních údajů Zákazníka je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů). Odesláním osobních údajů vyjadřuje Zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou, vyjma jejich poskytnutí Prodejci, kterému jsou osobní údaje postoupeny z důvodu uzavření objednávky. Veškeré osobní údaje jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se Zákazníkem.

7. Záruční podmínky a reklamace

Zprostředkovatel prostřednictvím internetového obchodu na https://eshop-psi-detektiv.webnode.cz/ pouze zprostředkovává obchodní kontakt Prodejce a Zákazníka, mezi nimiž poté vznikají vzájemná práva a povinnosti v podobě kupní smlouvy. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za případné vady či poškození na dodaném zboží, či za chyby v realizaci objednávky. Případné nesrovnalosti řeší Zákazník s Prodejcem dle právního řádu ČR a Obchodních podmínek Prodejce.

8. Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

9. Odpovědnost za správnost údajů

Veškeré informace o produktech uvedené v internetovém obchodě na https://eshop-psi-detektiv.webnode.cz/ jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Zprostředkovatel tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Zprostředkovatel nenese vůči jiné straně odpovědnost za škody způsobené použitím informací z internetového obchodu nebo odkazovaných webových stránek.

10. Zasílání obchodních sdělení

Zákazník souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zároveň uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, Zprostředkovateli souhlas se zpracováním poskytnutého elektronického kontaktu a k jeho zařazení do databáze za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se nabídky produktů a služeb prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Zákazník dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně odvolat na emailu info@psidetektiv.cz.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 12. 2015. Platné znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je k dispozici v sídle Zprostředkovatele a je zveřejněno na internetové stránce Zprostředkovatele. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy zprostředkované společností Navimedia s.r.o. a uzavírané mezi Zákazníkem a Prodejcem. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky měnit.

V Praze dne 20. 11. 2015, Navimedia s.r.o.